Grafik af http://themedia.dk

DEN FRIE DRUIDEORDEN

EN UAFHÆNGIG DANSK DRUIDEORDEN

Gladsaxevej 111, 2800 Søborg

druidepost@dfdo.dk

+45 51920882


Den Frie Druideorden er en uafhængig druideorden, der bygger på værdier og etikette udsprunget af den første historiske druideorden der blev stiftet i England i 1781.

Ordenen har med sin ene grundloge et stærkt fællesskab og et stærkere fundament for en positiv udvikling.

Om Ordenen

Ordenen er det overordnede samlingsled for flere grundloger. På nuværende tidspunkt har Ordenen en enkelt grundloge. Logen Excalibur.

Ordenen har til formål at sætte de fælles retnigslinjer for grundlogerne og samle brødrene.

Læs mere

Om det praktiske

At være logebror er noget helt specielt. Det skaber både netværk og udvikling, men det kræver også noget af en som person. Der er en række praktiske og formelle dele af logelivet. Det kan du finde mere information om på nedenstående link.

Læs mere

ET STÆRKT BRODERSKAB


Et fasttømret sammenhold og stærkt broderskab skaber vi igennem de mødeaktiviteter vi afholder i de forskellige grader. Selvom vi med forskellig viden i de forskellige grader, står forskellige steder i ordenen, står vi alle ryg til ryg og løfter som en fælles styrke.


Her under, kan ses billeder og kommende aktiviteter

Siden er opdateret: 3. januar 2018

DEN FRIE DRUIDEORDEN


For os er det vigtigt at holde Broderskabet i højsæde, samtidig med, at vi bibeholder vores gamle traditioner.

Et fællesskab i billeder

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vor orden.

 

Ordensbibliotikaren (Kontaktperson)

druidepost@dfdo.dk


Skriv til vores webmaster

rali@dfdo.dk